Thermodynamics and introductory statistical mechanics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bruno Linder

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471474592

Ký hiệu phân loại: 541 Physical chemistry

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience , 2004

Mô tả vật lý: xvi, 209 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65036

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH