Reintroducing macroeconomics : a critical approach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steve Cohn

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0765614502

Ký hiệu phân loại: 339 Macroeconomics and related topics

Thông tin xuất bản: Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe, 2007

Mô tả vật lý: xxv, 368 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 65093

Includes bibliographical references (p. 341-353) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH