Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 173 kết quả
Reintroducing macroeconomics : a critical approach
Tác giả: Steve Cohn
Xuất bản: Armonk NY: ME Sharpe, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339
 
Brief principles of macroeconomics
Tác giả: N Gregory Mankiw
Xuất bản: Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339
 
Principles of macro-economics
Tác giả: Robert H Frank, Ben Bernanke
Xuất bản: Boston: McGrawHillIrwin, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  339
 
Macroeconomics : principles, problems, and policies
Tác giả: Campbell R McConnell, Stanley L Brue
Xuất bản: Boston: McGrawHillIrwin, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  339
 
Macroeconomics
Tác giả: N Gregory Mankiw
Xuất bản: New York NY: Worth Publishers, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339
 
Macroeconomics : principles and policy
Tác giả: William J Baumol, Alan S Blinder
Xuất bản: Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339
 
The foundations of modern macroeconomics
Tác giả: Ben J Heijdra, Frederick van der Ploeg
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339
 
The macro economy today
Tác giả: Bradley R Schiller
Xuất bản: Boston: McGrawHill Irwin, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  339
 
Macroeconomics
Tác giả: Stephen L Slavin
Xuất bản: Boston Mass: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  339
 
Macroeconomics demystified
Tác giả: August Swanenberg
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  339
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục