Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 92 kết quả
Classical macroeconomics elektronisk ressurs : some modern variations and distortions
Tác giả: James C W Ahiakpor
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339
 
Reintroducing macroeconomics : a critical approach
Tác giả: Steve Cohn
Xuất bản: Armonk NY: ME Sharpe, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339
 
Macroeconomics : understanding the wealth of nations
Tác giả: David Miles, Andrew Scott
Xuất bản: New York: John Wiley Sons, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339
 
Brief principles of macroeconomics
Tác giả: N Gregory Mankiw
Xuất bản: Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339
 
Principles of macro-economics
Tác giả: Robert H Frank, Ben Bernanke
Xuất bản: Boston: McGrawHillIrwin, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  339
 
Macroeconomics : principles, problems, and policies
Tác giả: Campbell R McConnell, Stanley L Brue
Xuất bản: Boston: McGrawHillIrwin, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  339
 
Advanced Macroeconomics
Tác giả: Jeffrey Rohaly
Xuất bản: : McgrawHill Education, 1995
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339
 
Kinh tế vĩ mô
Tác giả: Lê Đình Thái
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  339
 
Kinh tế học vĩ mô
Tác giả: David Begg, Rudiger Dornbusch, Stanley Ficher
Xuất bản: H: Thống kê, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  339
 
Bài tập Kinh tế học vĩ mô
Tác giả: David Begg, Hồ Đình Bảo, Nguyễn Văn Công, Damian Ward, Giảng viên Khoa Kinh tế học đại học Kinh tế Quốc dân
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  339
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục