Fuzzy logic for business, finance, and management [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: George Bojadziev, Maria Bojadziev

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 658.403 Decision making and information management

Thông tin xuất bản: Hackensack, NJ : World Scientific, 2007

Mô tả vật lý: xvii, 232 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65155

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH