The management of chemical process development in the pharmaceutical industry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Derek Walker

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470171561

Ký hiệu phân loại: 615 Pharmacology and therapeutics

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley-Interscience , 2008

Mô tả vật lý: 416 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65381

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH