Methodological advancements in intelligent information technologies [electronic resource] : evolutionary trends

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vijayan Sugumaran

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1605669717

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Business Science Reference, 2010

Mô tả vật lý: p. cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 65459

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH