Microsoft Access 2010 in depth [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Roger Jennings

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 005.7565 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que, 2011

Mô tả vật lý: xv, 1391+ p. : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 65462

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH