Formulation and analytical development for low-dose oral drug products [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jack Zheng

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 615 Pharmacology and therapeutics

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2009

Mô tả vật lý: xxiii, 461 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65490

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH