Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 119 kết quả
Preclinical and clinical issues in Alzheimer's disease drug research and development
Tác giả: Silvana Gaetani, Cesare Mancuso
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Preclinical drug development
Tác giả: Mark C Rogge, David R Taft
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
The drug development process
Tác giả: Umesh V Banakar, Louis Lasagna, Peter G Welling
Xuất bản: New York: M Dekker, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
New drug discovery and development
Tác giả: Daniel Lednicer
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.19
 
Drug Discovery and Development. Volume 2- Drug development
Tác giả: Mukund S Chorghade
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.19
 
Molecular pathology in drug discovery and development [electronic resource]
Tác giả: J Suso Platero
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Theory of drug development
Tác giả: Eric B Holmgren
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
Drug Design, Development and Therapy
Tác giả:
Xuất bản: : Dove Medical Press, 2008
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Handbook of stability testing in pharmaceutical development : regulations, methodologies, and best practices
Tác giả: Kim Huynh-Ba
Xuất bản: New York: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
Radiotracers in drug development
Tác giả: Graham Lappin, Simon Temple
Xuất bản: Boca Raton: CRCTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  2006 H-173
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục