Blood banking and transfusion medicine : basic principles & practice

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christopher D Hillyer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0443069816

ISBN-13: 978-0443069819

Ký hiệu phân loại: 615 Pharmacology and therapeutics

Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA : Churchill Livingstone/Elsevier, 2007

Mô tả vật lý: xxi, 887 p. : , ill., map ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65536

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH