Topological foundations of electromagnetism

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: T. W Barrett

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9812779960

ISBN-10: 9812779965

Ký hiệu phân loại: 537 Electricity and electronics

Thông tin xuất bản: Hackensack, NJ : World Scientific , 2008

Mô tả vật lý: ix, 185 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65740

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH