Molecular analysis of cancer

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jacqueline Boultwood, Carrie Fidler

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0896036227

Ký hiệu phân loại: 616.99 Tumors and miscellaneous communicable diseases

Thông tin xuất bản: Totowa, N.J. : Humana Press, 2002

Mô tả vật lý: xi, 302 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65746

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH