Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 349 kết quả
Cancer medicine e.5
Tác giả: Robert C Bast, Emil Frei, Ted S Gansler, James F Holland
Xuất bản: Hamilton Ont Lewiston NY: Decker, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.994
 
Devita, Hellman, and Rosenberg's cancer : principles & practice of oncology
Tác giả: Vincent T DeVita, Theodore S Lawrence, Steven A Rosenberg
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.99
 
Practical clinical oncology
Tác giả: Tom Crosby, Louise Hanna, Fergus Macbeth
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QZ 266
 
Practical clinical oncology
Tác giả: Tom Crosby, Louise Hanna, Fergus Macbeth
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.994
 
Dorfman and Czerniak's bone tumors
Tác giả: Bogdan Czerniak, Howard D Dorfman
Xuất bản: Philadelphia PA: Elsevier, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.99
 
Clinical oncology [electronic resource] : basic principles and practice
Tác giả: Anthony J Neal, Peter J Hoskin
Xuất bản: London: Hodder Arnold, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.994
 
Oncology at a glance
Tác giả: Graham Dark
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.99
 
Lung cancer
Tác giả: Waun Ki Hong, Ritsuko Komaki, Jack A Roth
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.99
 
TNM atlas
Tác giả: H Asamura, L H Sobin, Ch Wittekind
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: Wiley Blackwell, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  616.9940012
 
Fundamentals of oncology
Tác giả: Henry C Pitot, Daniel D Loeb
Xuất bản: New York: M Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.992
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục