Textile fibers, dyes, finishes, and processes : a concise guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Howard L Needles

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 677.028 Techniques, procedures, apparatus, equipment, materials, products

Thông tin xuất bản: Park Ridge, N.J., U.S.A. : Noyes Publications, 1986

Mô tả vật lý: xvi, 227 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65834

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH