Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Fibers
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Textile fibers, dyes, finishes, and processes : a concise guide
Tác giả: Howard L Needles
Xuất bản: Park Ridge NJ USA: Noyes Publications, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  677.028
 
Journal of Natural Fibers
Tác giả:
Xuất bản: : Taylor Francis Group, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Engineered Fibers and Fabrics
Tác giả:
Xuất bản: : SAGE Publishing, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Theoretical aspects of textile coloration
Tác giả: Stephen M Burkinshaw
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  667
 
3-D textile reinforcements in composite materials
Tác giả: A Miravete
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge: CRC Press Woodhead Pub, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.118
 
The twisted sisters sock workbook
Tác giả: Lynne Vogel
Xuất bản: Loveland Colo: Interweave Press, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  746.43
 
Wearable electronics and photonics
Tác giả: Xiaoming Tao
Xuất bản: Cambridge Boca Raton FL: Woodhead CRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  677.02864
 
1

Truy cập nhanh danh mục