Wearable electronics and photonics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Xiaoming Tao

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849325951

ISBN-10: 1855736055

Ký hiệu phân loại: 677.02864 Textiles

Thông tin xuất bản: Cambridge : Boca Raton FL : Woodhead ; CRC Press, 2005

Mô tả vật lý: xiv, 250 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 107963

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH