Power generation technologies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul A Breeze

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750663138

Ký hiệu phân loại: 621.3121 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Oxford : Newnes, 2005

Mô tả vật lý: x, 276 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65849

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH