Fundamentals of the finite element method for heat and fluid flow

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: R. W Lewis, Perumal Nithiarasu, K. N Seetharamu

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470847883

Ký hiệu phân loại: 530.155353 Theories and mathematical physics

Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : Wiley, 2004.

Mô tả vật lý: xiv, 341 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65874

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH