Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 265 kết quả
Heat transfer applications for the practicing engineer [electronic resource]
Tác giả: Louis Theodore
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.402
 
Engineering heat transfer
Tác giả: William S Janna
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.402
 
Theory of periodic conjugate heat transfer
Tác giả: I͡U B Zudin
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536
 
A heat transfer textbook
Tác giả: John H LienhardJohn H Lienhard
Xuất bản: Cambridge Mass: Phlogiston Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.402
 
Heat transfer
Tác giả: J P Holman
Xuất bản: Boston Mass: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.4022
 
Heat transfer tools
Tác giả: Robert J Ribando
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.402
 
Compact heat exchangers : selection, design, and operation
Tác giả: John E Hesselgreaves
Xuất bản: Amsterdam London: Pergamon, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.4025
 
An introduction to convective heat transfer analysis
Tác giả: P H Oosthuizen, David Naylor
Xuất bản: New York: WCBMcGraw Hill, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.402
 
Schaum's outline of theory and problems of beginning physics I : mechanics and heat
Tác giả: Alvin M Halpern
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Thermal Engineering
Tác giả: Sadhu Singh, Sukumar Pati
Xuất bản: India: Pearson India, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục