Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
A heat transfer textbook
Tác giả: John H LienhardJohn H Lienhard
Xuất bản: Cambridge Mass: Phlogiston Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.402
 
Lean combustion [electronic resource] : technology and control
Tác giả: Derek Dunn-Rankin
Xuất bản: Amsterdam Boston: Academic Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.402
 
Introduction to thermal systems engineering : thermodynamics, fluid mechanics, and heat transfer
Tác giả: Michael J Moran
Xuất bản: New York: John Wiley Sons, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.402
 
Heat transfer applications for the practicing engineer [electronic resource]
Tác giả: Louis Theodore
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.402
 
Heat transfer tools
Tác giả: Robert J Ribando
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.402
 
Theory of heat transfer with forced convection film flows
Tác giả: Deyi Shang
Xuất bản: Berlin Heidelberg New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.402
 
Giáo trình kỹ thuật nhiệt
Tác giả: Trần Văn Phú
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.402
 
Cơ sở kỹ thuật nhiệt
Tác giả: Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.402
 
Kỹ thuật cháy
Tác giả: Trần Gia Mỹ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.402
 
Thiết bị trao đổi nhiệt
Tác giả: Bùi Hải, Dương Đức Hồng, Hà Mạnh Thư
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.402
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục