Theory of periodic conjugate heat transfer

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: I͡U. B Zudin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3540707239

ISBN-13: 978-3540707233

Ký hiệu phân loại: 536 Heat

Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer, 2007

Mô tả vật lý: xix, 162 p. : , ill. ; , 24

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 71411

Includes bibliographical references and ind
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH