The economics of groundwater remediation and protection

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul E Hardisty, Ec Özdemiroglu

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1566706432

Ký hiệu phân loại: 363.7394 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, 2005

Mô tả vật lý: 336 p. : , ill. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 65882

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH