Digital phoenix : why the information economy collapsed and how it will rise again

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bruce Abramson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0262012170

Ký hiệu phân loại: 303.4833 Social change

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press, 2005.

Mô tả vật lý: xii, 361 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 65887

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH