Handbook of spectroscopy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: G Gauglitz, Tuan Vo-Dinh

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 3527297820

Ký hiệu phân loại: 543.5 Optical spectroscopy (Spectrum analysis)

Thông tin xuất bản: Weinheim ; [Cambridge] : Wiley-VCH, 2003

Mô tả vật lý: 2 v. (various pagings) : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 65971

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH