Using SQLite [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jay A Kreibich

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596521189

Ký hiệu phân loại: 005.756 Relational databases

Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : O'Reilly, 2010

Mô tả vật lý: 1 online resource (ca. 528 p). , digital (HTML); color ill

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 65998

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH