Principles of building commissioning

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Walter T Grondzik

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470112972

ISBN: 9780470112977 (cloth)

Ký hiệu phân loại: 690.0287 Buildings

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : J. Wiley & Sons, 2009

Mô tả vật lý: 132 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66045

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH