Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 330 kết quả
Prefab architecture : a guide for architects and construction professionals
Tác giả: Ryan E Smith
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  721
 
Portable architecture : design and technology
Tác giả: Robert Kronenburg
Xuất bản: Basel Boston: Birkhauser, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  728.79
 
Instructor's manual to accompany mechanical and electrical equipment for buildings
Tác giả: Nicholas Rajkovich, Walter Grondzik
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  696
 
The effects of air pollution on cultural heritage [electronic resource]
Tác giả: John Watt
Xuất bản: New York London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  721.0288
 
Design with energy : the conservation and use of energy in buildings
Tác giả: John Littler, Randall Thomas
Xuất bản: Cambridge Cambridgeshire New York: Cambridge University Press, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  696
 
Bank architecture elektronisk ressurs : Yin hang jian zhu yu shi nei she ji
Tác giả: Wenxin Chang, Hanlin Liu
Xuất bản: California: Profession Design Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  725.24
 
Mechanical and electrical systems in architecture, engineering, and construction
Tác giả: Joseph B Wujek, Frank R Dagostino, Frank R Dagostino
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  696
 
Energy conservation in residential, commercial, and industrial facilities
Tác giả:
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  696
 
Structure and architecture
Tác giả: Angus J MacDonald
Xuất bản: Oxford: Architectural Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
Adapting buildings for changing uses : guidelines for change of use refurbishment
Tác giả: David Kincaid
Xuất bản: London: Spon Press, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục