Railroad vehicle dynamics [electronic resource] : a computational approach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ahmed A Shabana, Hiroyuki Sugiyama, Khaled E Zaazaa

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1420045814

ISBN-13: 978-1420045819

ISBN-13: 978-1420045857

Ký hiệu phân loại: 625.20151 Railroad rolling stock

Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, 2008

Mô tả vật lý: 343 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66092

Includes bibliographical references (p. 321-331) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH