Sniffer Pro [electronic resource] : network optimization & troubleshooting handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert Shimonski

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1931836574

Ký hiệu phân loại: 004.68 Local-area networks

Thông tin xuất bản: Rockland, Mass. : Syngress Publishing, Inc., 2002

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 66100

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH