Polymer processing instabilities : control and understanding

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Savvas Georgios Hatzikiriakos, Kalman B Migler

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824753860

Ký hiệu phân loại: 668.92 Polymerization

Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker, 2005.

Mô tả vật lý: x, 470 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66103

"This reference provides a fundamental and practical understanding of flow instabilities that occur during the flow and processing of polymer melts, as well as current and developing methods to prevent and eliminate flow instabilities in order to increase production rates and enhance manufacturing efficiency. Filling a gap in the polymer processing literature, this reference contains a significant amount of data on recent and state-of-the-art developments in the field."--BOOK JACKET.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH