Sapphire [electronic resource] : material, manufacturing, applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: E. R Dobrovinskai͡a, L. A Litvinov, V. V Pishchik

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0387856943

ISBN-13: 978-0387856940

Ký hiệu phân loại: 736.25 Sapphires

Thông tin xuất bản: New York : Springer, 2009

Mô tả vật lý: 481 p. : , ill. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 66123

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH