International marketing : analysis and strategy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sak Onkvisit, John J Shaw

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415311322

Ký hiệu phân loại: 658.84 Export marketing

Thông tin xuất bản: London : Routledge, 2004

Mô tả vật lý: 594 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66144

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH