Spectrochemical analysis using infrared multichannel detectors

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rohit Bhargava, Ira Levin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1405125047

Ký hiệu phân loại: 535.842 Infrared spectroscopy

Thông tin xuất bản: Oxford : Blackwell Pub., 2005.

Mô tả vật lý: 308 p. : , ill, ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 66161

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH