Enzymes in food technology / edited by Robert J. Whitehurst, Maarten Van Oort.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Maarten van Oort, Robert J Whitehurst

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1405183667

Ký hiệu phân loại: 664.024 Manufacturing processes

Thông tin xuất bản: Oxford : Wiley-Blackwell, 2010

Mô tả vật lý: xiv, 368 p : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66210

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH