Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 121 kết quả
Enzym học
Tác giả: Nguyễn Văn Mùi
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.7
 
Advances in Enzymology and Related Areas of Molecular Biology. Volume 75- Protein Evolution
Tác giả: Eric J Toone
Xuất bản: New Jersey: WileyInterscience, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  572.6
 
Introduction to enzyme and coenzyme chemistry
Tác giả: Tim Bugg
Xuất bản: Oxford UK Malden MA USA: Blackwell Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Advances in enzyme catalysis and technologies
Tác giả: Sudhir P Singh
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.7
 
Modern biocatalysis : stereoselective and environmentally friendly reactions
Tác giả: T Anthonsen, W-D Fessner
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.634
 
Practical enzymology
Tác giả: Hans Bisswanger
Xuất bản: Weinheim: WileyBlackwell, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.0151
 
Enzyme assays : a practical approach
Tác giả: Michael J Danson, Robert Eisenthal
Xuất bản: Oxford UK New York: Oxford University Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Enzymes in industry : production and applications
Tác giả: Wolfgang Aehle
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.634
 
Enzymes in the environment : activity, ecology, and applications
Tác giả: Richard G Burns, Richard P Dick
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, c2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.729
 
Artificial enzymes
Tác giả: Ronald Breslow
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2005 I-121
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục