Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 141 kết quả
Protein NMR techniques [elektronisk ressurs]
Tác giả: A Kristina Downing
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.6
 
Ionic liquids in biotransformations and organocatalysis : solvents and beyond
Tác giả: Pablo Domínguez de Maria, Domínguez de María Pablo
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.6
 
Molecular biology of the gene
Tác giả: James D Watson
Xuất bản: San Francisco Calif: Benjamin Cummings, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.6
 
Plant proteomics
Tác giả: Jay Thelen, Joze Šamaj
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.6
 
Advances in Enzymology and Related Areas of Molecular Biology. Volume 75- Protein Evolution
Tác giả: Eric J Toone
Xuất bản: New Jersey: WileyInterscience, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  572.6
 
Proteomic Biology Using LC-MS : Large scale analysis of cellular dynamics and function
Tác giả: Nobuhiro Takahashi, Toshiaki Isobe
Xuất bản: New Jersey: Wiley Sons Inc, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  572.6
 
Green Fluorescent Protein : Properties, Applications And Protocols
Tác giả: Martin Chalfie, Steven Kain
Xuất bản: New Jersey: WileyInterscience, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  572.6
 
Genomics and Proteomics Engineering in Medicine and Biology
Tác giả: Metin Akay
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  572.6
 
Mass Spectrometry of Protein Interactions
Tác giả: Kevin M Downard
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sonc Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  572.6
 
Proteomics Today : Protein Assessment and Biomarkers Using Mass Spectrometry, 2D Electrophoresis, Microarray Technology
Tác giả: Mahmoud Hamdan, Pier Giorgio Righetti
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  572.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục