Scaling MongoDB

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kristina Chodorow

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1449303218

ISBN-13: 978-1449303211

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : Oreilly Media, Inc., 2011.

Mô tả vật lý: ix, 49 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66216

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH