Cultural translation in early modern Europe

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter Burke, R. Po-chia Hsia

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0511277377

ISBN-10: 0511277962

ISBN: 0521862086 (hbk.)

ISBN-13: 978-0511277375

ISBN-13: 978-0511277962

ISBN: 9780521862080 (hbk.)

Ký hiệu phân loại: 418.0209409031 Standard usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2007

Mô tả vật lý: ix, 252 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 66222

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH