Solar variability and planetary climates [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Y Calisesi

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 038748339X

ISBN-13: 978-0387483399

Ký hiệu phân loại: 551.5271 Meteorology

Thông tin xuất bản: New York ; London : Springer, 2007.

Mô tả vật lý: 472 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 66257

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH