Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 124 kết quả
The little data book on climate change [electronic resource] : 2011
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Recent climate change impacts on mountain glaciers
Tác giả: Mauri Pelto
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.312
 
Down to the wire : confronting climate collapse
Tác giả: David W Orr
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.34
 
Global climatology and ecodynamics [electronic resource] : anthropogenic changes to planet Earth
Tác giả: Arthur P Cracknell, V F Krapivin, Costas Varotsos
Xuất bản: Berlin London: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  304.25
 
The role of the sun in climate change
Tác giả: Douglas V Hoyt, Kenneth H Schatten
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.6
 
Global warming : a very short introduction
Tác giả: Mark Maslin
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.73874
 
Introduction to the physics of the cryosphere
Tác giả: Melody Sandells, Daniela Flocco
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  551.31
 
Fiduciary duty and the atmospheric trust
Tác giả: Ken Coghill, C J G Sampford, Tim (Lawyer) Smith
Xuất bản: Farnham Surrey England Burlington VT: Ashgate Pub Company, c2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  344.046342
 
Energy demand and climate change : issues and resolutions
Tác giả: F H Cocks
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, c2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.79
 
Rural societies in the face of climatic and environmental changes in West Africa
Tác giả: Benjamin Sultan, Arame Soumaré Mame, Arame Soumaré Mame, Richard Lalou, Richard Lalou, Amadou Oumarou, Amadou Oumarou, Mouftaou Amadou Sanni, Mouftaou Amadou Sanni, Benjamin Sultan
Xuất bản: Marseille: IRD Éditions, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục