Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 582 kết quả
Pipe dreams : greed, ego, and the death of Enron
Tác giả: Robert Bryce
Xuất bản: New York: PublicAffairs, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.79
 
International handbook on the economics of energy
Tác giả: Joanne Evans, Lester C Hunt
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  333.79
 
Encyclopedia of energy elektronisk ressurs
Tác giả: Scott Bennett
Xuất bản: Chandni Chowk Delhi: Global Media, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.79
 
The hype about hydrogen : Fact and fiction in the race to save the climate
Tác giả: Joseph J Romm
Xuất bản: Washington: Island Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.79
 
Energy, environment and sustainable development
Tác giả: Harijan Khanji, Mohammed Aslam Uqaili
Xuất bản: New York Wien: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.79
 
Alternative energy for dummies
Tác giả: Rik DeGunther
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.79
 
Engineering interrelated electricity markets
Tác giả: Anke Weidlich
Xuất bản: New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.79
 
Energy Services for the World's Poor
Tác giả: World Bank The
Xuất bản: USA: World Bank Publications, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.79
 
Huy động tài chính cho sử dụng năng lượng hiệu quả : Những bài học từ Braxin, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác
Tác giả: Robert P Taylor, Chandrasekar Govindarajalu, Jeremy Levin
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.79
 
Renewable energy [electronic resource] : technology, and environment economics
Tác giả: Martin Kaltschmitt, Wolfgang Streicher, Andreas Wiese
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.79
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục