Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 70 kết quả
Nghiên cứu và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Tiền Giang
Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.73874
 
Các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long phải làm gì để ứng phó với nước biển dâng
Tác giả: Vũ Lê Kiểm Tú, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.73874
 
Nghiên cứu đề xuất giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu cho lĩnh vực tài nguyên nước tỉnh Đồng Nai
Tác giả: Phạm Thị Hương, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.73874
 
Đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu cho Tỉnh Tây Ninh g...
Tác giả: Trần Khắc Phục, Võ Lê Phú
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.73874
 
Nghiên cứu và đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên và đề xuất giải pháp khắ...
Tác giả: Nguyễn Lê Duy Phước, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.73874
 
Nghiên cứu tính dễ tổn thương của đới bờ tỉnh Bình Định do tác động của biến đổi khí hậu
Tác giả: Phạm Thùy Trang, Nguyễn Kỳ Phùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.73874
 
Ignition : what you can do to fight global warming and spark a movement
Tác giả: Jonathan Isham, Sissel A Waage
Xuất bản: Washington DC: Island Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.73874
 
Global change and the function and distribution of wetlands / Beth A. Middleton, editor
Tác giả: Beth Middleton
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.73874
 
National security and human health implications of climate change [electronic resource]
Tác giả: H J S Fernando, Klaić, J McCulley
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.73874
 
Coping with climate change : principles and Asian context
Tác giả: Ramesha Chandrappa, Sushil Gupta, Umesh Chandra Kulshrestha
Xuất bản: Heidelberg: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.73874
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục