Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
The Facts on File weather and climate handbook
Tác giả: Michael Allaby
Xuất bản: New York: Facts on File, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  551.6
 
Global change : interviews with leading climate scientists
Tác giả: Georg Götz
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.6
 
Khí hậu biến đổi thảm kịch vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhân loại
Tác giả: S Rahmstorf, Hans J Schellnhuber, Quan Sen Trang
Xuất bản: TpHCM: Trẻ, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  551.6
 
Human impacts on weather and climate
Tác giả: William R Cotton, Roger A Pielke
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.6
 
The role of the sun in climate change
Tác giả: Douglas V Hoyt, Kenneth H Schatten
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.6
 
Rise and fall of the carbon civilisation : resolving global environmental and resource problems
Tác giả: Patrick Moriarty, Damon Honnery
Xuất bản: London New York: Springer Verlag, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.6
 
Hack the planet : science's best hope-- or worst nightmare-- for averting climate catastrophe
Tác giả: Eli Kintisch
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.6
 
Global warming and climate change demystified [electronic resource]
Tác giả: Jerry Silver
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.6
 
Earth's climate response to a changing Sun : A review of the current understanding by the European research group TOSCA
Tác giả: Thierry Dudok de Wit, Thierry Dudok de Wit
Xuất bản: Les Ulis France: EDP SCIENCES, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  551.6
 
Geographical information and climatology
Tác giả: Pierre Carrega
Xuất bản: London: ISTE, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  551.6
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục