Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5357 kết quả
Project scheduling handbook
Tác giả: Jonathan F Hutchings
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  690
 
The paradox of existence [electronic resource] : philosophy and aesthetics in the young Schelling
Tác giả: Leonardo V Distaso
Xuất bản: Dordrecht Boston: Kluwer Academic Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  193
 
Sustaining biodiversity and ecosystem services in soils and sediments
Tác giả: Diana H Wall
Xuất bản: Washington: Island Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  577.57
 
Economics of knowledge
Tác giả: Dominique Foray
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.064
 
Head First design patterns
Tác giả: Bert Bates, Elisabeth Freeman, Eric Freeman, Kathy Sierra
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Geometric morphometrics for biologists : a primer
Tác giả: Miriam Zelditch
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.30151
 
Fundamentals of the finite element method for heat and fluid flow
Tác giả: R W Lewis, Perumal Nithiarasu, K N Seetharamu
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.155353
 
Advanced structural dynamics and active control of structures
Tác giả: Wodek Gawronski
Xuất bản: New York: Springer, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.171
 
Proteins in food processing
Tác giả: Rickey Yoshio Yada
Xuất bản: Boca Raton Cambridge Eng: CRC Press Woodhead Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.0015
 
Soft machines : nanotechnology and life
Tác giả: Richard A L Jones
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục