How to read faster and recall more [electronic resource] : learn the art of speed reading with maximum recall

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gordon R Wainwright

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1848030487

Ký hiệu phân loại: 428.432 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Oxford [England] : How To Books, 2007

Mô tả vật lý: viii, 120 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 66296

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH