Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Page-a-minute memory book
Tác giả: Harry Lorayne
Xuất bản: London: Angus Robertson, 1985
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.14
 
How to remember anything : the proven total memory retention system
Tác giả: Dean E Vaughn
Xuất bản: New York: St Martins Griffin, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  153.1
 
Improve your memory
Tác giả: Ronald W Fry
Xuất bản: Australia Boston MA: Course Technology, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.1
 
Max your memory : the complete visual program
Tác giả: Pascale Michelon
Xuất bản: New York: DK Pub, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.1
 
Brainfit : 10 minutes a day for a sharper mind and memory
Tác giả: Corinne Gediman
Xuất bản: Nashville Tenn: Rutledge Hill Press, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.1
 
Harvard Medical School Guide to Achieving Optimal Memory
Tác giả: Aaron P Nelson, Susan Gilbert
Xuất bản: : McGrawHill Contemporary, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.82
 
30 days to a more powerful memory
Tác giả: Gini Graham Scott
Xuất bản: New York: AMACOM, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.1
 
Improving your memory for dummies
Tác giả: John Boghosian Arden
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Publishing, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.14
 
Improving your memory : how to remember what you're starting to forget
Tác giả: Janet Fogler, Lynn Stern
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.1
 
How to read faster and recall more [electronic resource] : learn the art of speed reading with maximum recall
Tác giả: Gordon R Wainwright, Gordon R Wainwright
Xuất bản: Oxford England: How To Books, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.432
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục