Space-time continuous models of swarm robotic systems [electronic resource] : supporting global-to-local programming

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Heiko Hamann

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3642133770

Ký hiệu phân loại: 629.892 Robots

Thông tin xuất bản: Berlin : Springer, 2010

Mô tả vật lý: 1 online resource (x, 147 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66308

Includes bibliographical references (p. [131]-142) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH