Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 332 kết quả
The robot builder's bonanza [electronic resource]
Tác giả: Gordon McComb
Xuất bản: Electronic reproduction: Boulder Colo netLibrary, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Robot builder's sourcebook [electronic resource]
Tác giả: Gordon McComb
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Open-source robotics and process control cookbook
Tác giả: R W Edwards Lewin A
Xuất bản: : Newnes, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Robotics : Control, Sensing, Vision, Intelligence
Tác giả: KS Fu, RC Gonzalez, CSG Lee
Xuất bản: NY: McGrawHill, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8
 
123 robotics experiments for the evil genius
Tác giả: Michael Predko
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Professional Microsoft robotics developer studio
Tác giả: Kyle Johns, Trevor Taylor
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Open-source robotics and process control cookbook : designing and building robust, dependable real-time systems
Tác giả: Lewin A R W Edwards
Xuất bản: Amsterdam Boston: Newnes, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Introductory robotics
Tác giả: J M Selig
Xuất bản: New York: Prentice Hall, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Introduction to robotics
Tác giả: Phillip McKerrow
Xuất bản: Sydney Reading Mass: AddisonWesley Pub Co, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Modern robotics : building versatile machines
Tác giả: Harry Henderson
Xuất bản: New York: Chelsea House Publishers, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục