The Cambridge introduction to creative writing [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Morley

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0511285196

Ký hiệu phân loại: 808 Rhetoric and collections of literary texts from more than two literatures

Thông tin xuất bản: Leiden : Cambridge University Press, 2007

Mô tả vật lý: xvi, 273 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 66448

All kinds of writing are covered in this useful and inspiring guide for students and aspiring writers.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH